Zwanger na kanker: risico’s?

Wie net een kankerbehandeling heeft afgerond en graag zwanger wil worden, stelt zich waarschijnlijk veel vragen. Kan en mag je wel zwanger worden? Welke risico’s zijn eraan verbonden en heeft de behandeling effect op je (ongeboren) kind.

Uiteraard raden we je aan om al deze vragen grondig met je behandelende arts te bespreken. Daarnaast geven we je graag deze info mee, recent gepubliceerd op gezondheid.be.

Risico’s kankerbehandeling voor de moeder

Veel vrouwen denken dat een zwangerschap de kans op uitzaaiingen of herval na bijvoorbeeld borstkanker vergroot, omdat de hormonen de groei van kankercellen zou stimuleren. Bij een zwangerschap stijgen de hormoonspiegels namelijk sterk.

  • Tot nu toe blijkt uit alle onderzoeken dat zwangerschap geen aantoonbaar effect heeft op de kans op uitzaaiingen of herval. Ook niet op hormoongevoelige kankers zoals bijvoorbeeld borstkanker, zeker bij borstkanker die in een vroeg stadium is ontdekt en behandeld.
  • Ook op de overlevingsduur na kanker is geen nadelig effect van een zwangerschap aangetoond. Er zijn zelfs enige aanwijzingen dat zwangerschap bij bepaalde kankers (bv. borstkanker) een gunstig effect heeft. Deze conclusies gelden vooral voor vrouwen bij wie de kanker in een vroeg stadium is ontdekt en behandeld.
  • Wanneer door de kanker of de behandeling bepaalde organen zijn aangetast (bijvoorbeeld hart, longen, lever...) kan dit tijdens een zwangerschap problemen wél opleveren voor uzelf of de foetus. Bespreek de mogelijke risico’s vooraf met uw arts.

Risico’s kankerbehandeling voor het kind

Chemotherapie vergroot de kans op genetische afwijkingen bij uw kind niet. De kans daarop is even groot als bij kinderen waarbij de moeder geen chemotherapie heeft gehad.
Ook neemt de kans op zwangerschapscomplicaties niet toe.
De kans dat het kind zelf kanker krijgt is evenmin verhoogd, tenzij het natuurlijke om een erfelijke kanker gaat, zoals de bekende genetische afwijkingen BRCA-1 en BRCA-2, die de kans op borstkanker verhogen.

Hoelang moet je wachten?

Veel artsen adviseren na de behandeling minstens twee jaar te wachten met zwanger worden.  Dat heeft niet zozeer te maken met de mogelijkheid om zwanger te worden of effecten van de behandeling op de eicellen. Het heeft meer te maken met het feit dat de kans op een terugkeer van de ziekte in de eerste twee jaar vaak groter is dan daarna. Door de zwangerschap uit te stellen, vermijdt men dat u hervalt terwijl u zwanger bent. De kans op uitzaaiingen of herval blijft echter altijd aanwezig. Omdat veel factoren een rol kunnen spelen – uw individuele prognose, de behandeling die u hebt gekregen, uw leeftijd... – moet elk geval individueel worden bekeken.

 

Kom alles te weten over borstkanker en zwangerschap op de website van Family Hope, een project gesteund door het Pink Ribbon Fonds: http://www.family-hope.be