UNIZO springt in de bres voor zelfstandigen met kanker

UNIZO en zijn Waalse tegenhanger UCM eisen even sterke ondersteuning voor zieke zelfstandigen als voor werknemers. Na een onderzoek dat ze hadden gevoerd in opdracht van RIZIV, bleek namelijk dat zelfstandigen niet begrepen waarom ze minder worden beschermd tegen arbeidsongeschiktheid dan werknemers.

Een werknemer krijgt al een gewaarborgd loon in de eerste maand van arbeidsongeschiktheid. Een werkloze krijgt zelfs vanaf de eerste dag een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zelfstandigen hebben hier pas recht op na de tweede maand van arbeidsongeschiktheid. 76% van de zelfstandigen gaat hier niet mee akkoord en wil verandering zien. Daarom wil UNIZO, in overleg met de regering, deze regeling afschaffen en ervoor zorgen dat zelfstandigen dezelfde rechten krijgen als werknemers. 

RIZIV vraagt

  • Invoering deeltijdse arbeidsongeschiktheid: op deze manier kunnen zelfstandigen nog deeltijds werken tijdens hun ziekte en krijgen ze een gedeeltelijke uitkering. 
  • Een gezondheidsbudget voor elke zelfstandige: om zo zelf ondersteuning en begeleiding te kunnen kopen om hun re-integratie na ziekte te bevorderen. 
  • Sensibiliseringscampagne via de overheid en betrokken instellingen: om zelfstandigen te informeren over hun rechten. 
  • Een vereenvoudiging van de verschillende aanvraagprocedures: deze moeten geautomatiseerd worden om zoveel mogelijk rompslomp voor zelfstandigen tegen te houden. 

Opvallende cijfers uit het onderzoek

  • 85% van de zelfstandigen blijft doorwerken tijdens ziekte. 
  • 41,6% weet niet dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering bestaat. 
  • 58% van de zelfstandigen die recent hun activiteiten moest stopzetten wegens ziekte, vroeg geen uitkering aan.
  • 72% is niet op de hoogte van de mogelijkheid om een vrijstelling van betaling van sociale bijdragen te krijgen (met gelijkstelling voor de pensioenberekening).

Bron

De cijfers en inhoud van dit bericht, komt van het artikel van UNIZO 'UNIZO en UCM eisen even sterke ondersteuning voor zieke zelfstandigen als voor werknemers'.